Dobrodošli u naš centar

Centar za stara i iznemogla lica – osobe Mostar svoju djelatnost obavlja na dvije atraktivne lokacije, i to na adresi Tekija br. 40 i adresi Fra Franje Miličevića br. 45, na površini od 4.500 m2. U okviru djelatnosti pružamo cjelodnevnu brigu o starim, hronično bolesnim, invalidnim licima kroz usluge smještaja, ishrane, primarne zdravstvene zaštite i njege, održavanja lične i kolektivne higijene, zadovoljavanje kulturnih i socijalnih potreba, radno okupacione aktivnosti, kao i organizaciju slobodnih aktivnosti korisnika. Centar za stara i iznemogla lica – osobe Mostar u svojim smještajnim kapacitetima raspolaže sa 200 mjesta u komfornim jednokrevetnim i višekrevetnim sobama, te sobama predviđenim za smještaj teško bolesnih korisnika. Sve sobe posjeduju vlastito…

Saznaj više

Naše usluge

Pogledajte naše usluge i smještaj

+
  • Zdravstvena njega

    Provodi se kroz službu zdravstvene zaštite u kojoj je angažirano 6 njegovatelja 18 medicinskih tehničara, viša…

    Know More
  • Kućna njega

    Centar trenutno ne posjeduje kapacitet za provođenje usluga kućne njege.

    Know More

Imate pitanja u vezi naših usluga? Kontaktirajte nas već danas !!

Najnovije vijesti

Pogledajte najnovije vijesti i obavijesti

+

Na osnovu člana 20a. stav (2) Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH“ broj:26/16, 89/18,23/20 i 44/22), člana 5. stav…

Opširnije

Na osnovu članka 70, Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH br. 39/14 i 59/22), članka 44. Pravila Centra…

Opširnije

Temeljem člana 17.stav (1) i člana 18.stav (1) a u vezi sa članom 25. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni…

Opširnije