Zdravstvena njega

Provodi se kroz službu zdravstvene zaštite u kojoj je angažirano 6 njegovatelja 18 medicinskih tehničara, viša medicinska sestra i diplomirani fiziotarapeut. Zdravstvena zaštita i njega je osigurana 24 sata. Centar ostvaruje izuzetnu saradnju sa zdravstvenim ustanovama posebno sa domovima zdravlja koji za svoje osiguranike u svakom trenutku obezbjede hitnu medicinsku pomoć i sanitetski prevoz do najbližih bolnica. SOS sistemom dojave korisnici mogu u svakom momentu zatražiti pomoć direktno iz svojih soba. Centar posjeduje i određene dijagnostičke aparate sa koji se koriste pod nadzorom ugovornih ljekara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *