SOCIJALNA ZAŠTITA I RADNO OKUPACIONE AKTIVNOSTI

Socijalni rad sa starim i iznemoglim licima prilagođen je potrebama strukture korisnika uz poštivanje načela profesije. Svakodnevnom komunikacijom sa korisnicima socijalni radnici riješavaju tekuće probleme, osiguravaju mirnu međusobnu komunikaciju, komunikaciju sa porodicama, obezbjeđuju im robe i usluge na njihov lični zahtjev ili zahtjev potpisnika ugovora. Također osiguravaju svim korisnicima pristup zakonskim pravima prateći zakonske promjene i blagovremeno obavještavajući korisnike ili njihove srodnike.

  • Detektiranje potencijala svakog od korisnika;
  • Individualiziranje programa boravka korisnika;
  • Pomoć u prilagodbi i riješavanju interpersonalnih problema;
Radno okupacione aktivnosti

Radno okupaciona terapija je značajan program koji podiže nivo motivacije u trećoj životnoj dobi. Ove aktivnosti imaju zadatak da održe ili poboljšaju funkcionalnu sposobnost korisnika, održe njihove kognitivne i motoričke sposobnosti a postižu se:

  • Organizacijom društvenih igara
  • Rekreativnim aktivnostima (poticanjem tjelovježbe, šetnje, vrtlarenjem i sl.)
  • Organiziranjem izrade ručnih, likovnih, literarnih radova
  • Kulturno-zabavnim programima
  • Osiguravanjem vjerskih programa i sl.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *