Implementacija projekata energetske efikasnosti

Ove godine u okviru projekata energetske efikasnoti realizirali smo dva projekta “Zamjena stolarije u Radnoj jedinici 2” kojeg smo realizirali uz pomoć Kantonalnog fonda za zaštitu okoliša i projekat “Modernizacije sistema grijanja u Radnoj jedinici 1” kojeg je podržala Češka razvojna agencija sa cca 210.000 EUR.

Projekti će uveliko smanjiti troškove energije koja se koristi za zagrijavanje objekata i tehničke vode te će doprinjeti dodatnom komforu naših korisnika zbog čijeg zadovoljstva i ulažemo napore u poboljšanju uslova boravka u našem domu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *