Author: staralica

Na osnovu člana 20a. stav (2) Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH“ broj:26/16, 89/18,23/20 i 44/22), člana 5. stav (1) Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru uHercegovačko-neretvanskoj županiji/kantonu (“Službene novine HNK/Ž“ broj 4/19, 5/19 i…

Na osnovu članka 70, Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH br. 39/14 i 59/22), članka 44. Pravila Centra za stara i iznemogla lica-osobe Mostar, direktor dana 27.11.2023. godine na preporuku Komisije za javne nabave, donosi sljeću ODLUKU. Preuzmite…

Temeljem člana 17.stav (1) i člana 18.stav (1) a u vezi sa članom 25. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BIH“ broj 39/14 i 59/22) te na osnovu ovlaštenja iz člana 44. pravila Centra za stara i iznemogla lica-osobe…

Ovim putem obavještavamo naše korisnike da pogledaju plan javnih nabavki za 2024. godinu. Preuzmite dokument: PLAN JAVNIH NABAVKI 2024.

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14 i 59/22), članka 44. Pravila Centra za stara i iznemogla lica-osobe Mostar, direktor dana 26.12.2023. godine na preporuku Komisije za javne nabave, donosi sljedeću ODLUKU. Preuzmite…

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14 I 59/22), članka 44. Pravila Centra za stara i iznemogla lica-osobe Mostar, direktor dana 22.12.2023. godine  na preporuku Komisije za javne nabave, donosi sljedeću ODLUKU. Preuzmite…

Na osnovu članova 110 stav (1) i 111 stav (1) tačka (b) Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH br. 39/14 i 59/22) i Zaključka URŽ BiH broj: JN2-03-07-I-3274-6/23 odd 30.11.2023.godine, direktor Centra za stara i iznemogla lica-osobe Mostar…

Na osnovu članka 70, Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH br. 39/14 i 59/22), članka 44. Pravila Centra za stara i iznemogla lica-osobe Mostar, direktor dana 27.11.2023. godine na preporuku Komisije za javne nabave, donosi sljeću ODLUKU. Preuzmite…

Na osnovu člana 110, au odnosu na povezanu odredbu člana 100 Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH br. 39/14 i 59/22), postupajući po žalbi potencijalnog ponuđača FCT d.o.o. Banja Luka, zastupanog po punomoćniku Željku Višiću, advokatu iz Banja Luke…

Javni natječaj za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za sljedeća radna mjesta: Preuzmite dokumentaciju: Javni natječaj Obrazac za kandidate Odluka o imenovanju komisije