Dobrodošli u naš centar

Centar za stara i iznemogla lica – osobe Mostar svoju djelatnost obavlja na dvije atraktivne lokacije, i to na adresi Tekija br. 40 i adresi Fra Franje Miličevića br. 45, na površini od 4.500 m2.

U okviru djelatnosti pružamo cjelodnevnu brigu o starim, hronično bolesnim, invalidnim licima kroz usluge smještaja, ishrane, primarne zdravstvene zaštite i njege, održavanja lične i kolektivne higijene, zadovoljavanje kulturnih i socijalnih potreba, radno okupacione aktivnosti, kao i organizaciju slobodnih aktivnosti korisnika.

Centar za stara i iznemogla lica – osobe Mostar u svojim smještajnim kapacitetima raspolaže sa 200 mjesta u komfornim jednokrevetnim i višekrevetnim sobama, te sobama predviđenim za smještaj teško bolesnih korisnika. Sve sobe posjeduju vlastito centralno grijanje.

U obje radne jedinice korisnicima su dostupni bogato opremljeni dnevni boravci, parkovi koji su izuzetno uređeni, a prostiru se na 1000 m2 i restorani koji su opremljeni da pružaju adekvatnu uslugu prema različitim kategorijama korisnika.

U Radnoj jedinici 1 na adresi Tekija br. 40 posjedujemo i lift koji je povezan sa svim spratovima, tako da su korisnicima dostupni svi sadržaji, dok u Radnoj jedinici 2 na adresi Fra Franje Miličevića br. 45 nema potrebe za istim iz razloga što je objekat prizemne gradnje.

Izuzetno je dobro organizovana služba zdravstvene zaštite koja radi 24 sata, a angažovano je 17 medicinskih sestara, 1 glavna medicinska sestra, 3 njegovateljice, te ljekari po ugovoru o djelu i to: ljekar porodične medicine, ljekar specijalist internist – subspecijalist kardiolog i ljekar specijalista neurolog – psihijatar.

https://www.youtube.com/watch?v=4BMugO4YQLA

U Centru za stara i iznemogla lica – osobe Mostar u obje radne jedinice zaposlena su 4 socijalna radnika koja pružaju sve usluge i sadržaje iz domena socijalnog i psihosocijalnog rada i koji također organizuju uzajamna druženja povodom vjerskih i državnih praznika.

U proljetnom i ljetnom periodu organizuju se posjete kulturnim i historijskim mjestima (Blagaj, Buna, Međugorje, Hutovo blato, Kravice itd.), a u narednom periodu organizovaće se i posjete u daleko većem obimu i sadržaju koji će zadovoljavati korisnike.

Nudimo pažnju, brigu i njegu dragim korisnicima da dožive ugodnu i sretnu starost i u svakom slučaju ćemo opravdati Vaše pvjerenje ukoliko se odlučite za smještaj u naš Centar.

Poštovani potencijalni korisnici nudimo Vam i prije prijema u naš Centar jedan cjelodnevni boravak kako bi ste se neposredno upoznali sa svim sadržajima i mogućnostima koje imamo u našoj ustanovi, koji je besplatan.

Za sve informacije budite nas slobodni kontaktirati na brojeve telefona 036/576-361, 036/331-342 ili putem mail-a, rado ćemo odgovoriti na sva Vaša pitanja.