Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Temeljem člana 17.stav (1) i člana 18.stav (1) a u vezi sa članom 25. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BIH“ broj 39/14 i 59/22) te na osnovu ovlaštenja iz člana 44. pravila Centra za stara i iznemogla lica-osobe Mostar, direktor donosi sljedeću ODLUKU.

Preuzmite ODLUKU:

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke.

Prilog-1 odluke kao i tehnička specifikacija:

PRILOG 1