Javni oglas za prijem u radni odnos radnika za 2024. godinu

Na osnovu člana 20a. stav (2) Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH“ broj:26/16, 89/18,
23/20 i 44/22), člana 5. stav (1) Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u
Hercegovačko-neretvanskoj županiji/kantonu (“Službene novine HNK/Ž“ broj 4/19, 5/19 i 5/20),
člana 6. Pravilnika o radu Centra (broj: 06-02-06-166/23) u skladu sa Odlukom o potrebi prijema u
radni odnos (Broj: 01-¸30-16-65/24) direktor Centra za stara i iznemogla lica-osobe Mostar raspisuje:
JAVNI OGLAS
I. Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za sljedeća radna mjesta:

  1. MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR – (3) izvršioca u radni odnos na neodređeno
    vrijeme uz probni rad do 6 mjeseca.
  2. MAJSTOR NA ODRŽAVANJU-VOZAČ – (1) izvršilac u radni odnos na neodređeno
    vrijeme uz probni rad do 6 mjeseca.
  3. NJEGOVATELJICA KUĆNE NJEGE – (1) izvršilac u radni odnos na neodređeno
    vrijeme uz probni rad do 6 mjeseca.

Preuzmite OGLAS OVDJE

Preuzmite OBRAZAC PRIJAVE OVDJE