Odluka o nastavku postupka javne nabavke

Na osnovu članova 110 stav (1) i 111 stav (1) tačka (b) Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH br. 39/14 i 59/22) i Zaključka URŽ BiH broj: JN2-03-07-I-3274-6/23 odd 30.11.2023.godine, direktor Centra za stara i iznemogla lica-osobe Mostar donosi sljedeću ODLUKU.

Preuzmite ODLUKU:

Odluka o nastavku postupka javne nabavke.